top of page

Beverages

Drinks

Soda - Orange, Sprite, Ginger Ale, Diet & Regular Coke (Free Refills)
Lemonade
Unsweetened/Sweetened Iced Tea - Trà Đá

Young Coconut Juice - Nước Dừa Tươi

Soybean Milk - Sữa Dậu Nành

Thai Iced Tea - Trà Sữa Thái

Vietnamese Iced Coffee - Cà Phê Sữa Đá

Hot Green Tea - Trà Xanh Nóng

 

Bubble Tea - Sinh Tố Trân Châu

Smoothies with Tapioca Pearls

Taro - Khoai Môn

Avacado - Bơ (+$0.50)

Coconut - Dừa

Mango - Xoài

Pina Colada

Honey Dew

bubbletea.png
bottom of page